TP-Link Corporation Limited (gezamenlijk, 'TP-Link,' 'wij', 'we' 'ons,' of 'onze') neemt uw privacy serieus en wij vragen u om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen omdat het belangrijke informatie bevat over: de persoonsgegevens die wij over u verzamelen; wat wij met uw persoonsgegevens doen en met wie uw persoonsgegevens gedeeld kunnen worden.

TP-Link is de verwerkingsverantwoordelijke (d.w.z. wij zijn verantwoordelijk voor en houden toezicht op de verwerking van uw persoonsgegevens) en u kunt als u vragen hebt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via gdpr@tp-link.com

TP-Link biedt:

(1) TP-Link hardwareproducten ('Producten'),

(2) website(s) die toegankelijk is (zijn) via https://www.tp-link.com('Website'),

(3) diensten, met inbegrip van technische support en diensten die toegankelijk zijn via de website(s) ('Web-apps'),

(4) software die vanaf uw smartphone of tablet kan worden gedownload om toegang te krijgen tot diensten ('Mobiele apps' zoals Tether, Deco, Tapo, Tapo-camera enz.), en

(5) abonnementsdiensten, met inbegrip van diensten die toegankelijk zijn via de Web-apps en Mobiele apps ('Abonnementsdiensten'). Het begrip 'Diensten' verwijst naar de Websites, Web-apps, Mobiele apps en Abonnementsdiensten die gebruikt kunnen worden in combinatie met Producten en op andere wijze door TP-Link ter beschikking worden gesteld. Sommige Producten en Diensten van TP-Link kunnen in combinatie met elkaar worden gebruikt of op andere wijze met producten en diensten van derden worden geïntegreerd.

1. WIJZIGINGEN VAN ONS PRIVACYBELEID

Dit Beleid kan op ieder moment gewijzigd worden wanneer we onze Producten/Diensten verbeteren en wijzigen. We brengen u hiervan op de hoogte door middel van een duidelijke melding op deze website. Raadpleeg deze website regelmatig voor updates. Eerdere versies van dit Beleid worden gearchiveerd zodat u ze kunt blijven raadplegen. U vindt deze hier. Als u het niet eens bent met de voorwaarden van het bijgewerkte Beleid, dan moet u de Producten/Diensten niet meer gebruiken.

2. IMFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING BIJ GEBRUIKMAKING VAN ONZE HARDWARE, SOFEWARE EN APPS

2.1 Verwerking van persoonsgegevens/doel van de verwerking bij gebruikmaking van onze hardware

a). Router ( bijv. Archer C7, MR 200 of VR600)

Als u onze routers gebruikt (met uitzondering van onze zakelijke routers), verzamelen we uw e-mailadres, IP-adres, MAC-adres, TP-Link ID en wachtwoord.

We gebruiken deze gegevens om gebruikers te registreren en om te communiceren met de TP-Link Cloud Service, die wordt beheerd door Amazon Web Services, Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, United States; 'AWS').

De gegevens worden opgeslagen totdat uw gebruikersaccount is verwijderd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) zin 1 b) AVG. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst.

b). Volledige WiFi home netwerkoplossing (bijv. Deco M9 Plus)

Als u onze volledige WLAN-netwerkoplossing voor thuis gebruikt, verzamelen we uw e-mailadres, IP-adres, MAC-adres, TP-Link ID, wachtwoord en SSID (Service Set Identifer).

We gebruiken deze gegevens om gebruikers te registreren en om te communiceren met de cloudservice.

De gegevens worden opgeslagen totdat uw gebruikersaccount is verwijderd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) zin 1 b) AVG. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst.

Bovendien verwerken we gegevens die betrekking hebben op uw antivirusprogramma en de instellingen van ouderlijk toezicht (bijv. geblokkeerde websites). De gegevens worden doorgestuurd naar onze beveiligingsdienst, Trend Micro Incorporated (225 E. John Carpenter Freeway, Suite 1500, Irving, Texas 75062 Verenigde Staten). Wij verwerken deze gegevens niet direct. U kunt het antivirusprogramma en de instellingen van het ouderlijk toezicht ten alle tijde in- of uitschakelen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) zin 1 f) AVG. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen voor de beveiliging en stabiliteit van het systeem te waarborgen. Een ander gerechtvaardigd belang is om deze functionaliteiten aan u ter beschikking te stellen.

c). Powerline-adapter ( power-line communication, PLC, bijv.: TL-WPA8630P KIT)

Als u onze Powerline-adapters gebruikt, verzamelen we uw MAC-adres. We gebruiken dit voor de identificatie in de cloud en om firmware-updates ter beschikking te stellen. Voor dit doeleinde wordt het MAC-adres ook verstrekt aan de externe cloudservice.

De gegevens worden opgeslagen totdat uw gebruikersaccount is verwijderd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) zin 1 b) AVG. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst.

d). WLAN-repeater (bijv. RE365)

Als u onze WLAN-repeaters gebruikt, verzamelen we uw MAC-adres en een gebruikersalias. We gebruiken deze persoonsgegevens voor de identificatie in de cloud en om firmware-updates ter beschikking te stellen. Voor dit doeleinde wordt het Gegevens ook verstrekt aan de cloudservice.

De gegevens worden opgeslagen totdat uw gebruikersaccount is verwijderd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) zin 1 b) AVG. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst.

e). Hardware-controller (bijv. AC50)

Als u onze hardware-controller gebruikt, worden uw persoonsgegevens niet direct door ons verzameld.

We maken gebruik van de diensten van Twilio Inc. (375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten, 'Twilio') om uw gebruikersaccount via sms te verifiëren. Twilio verwerkt namens ons een gegenereerde service-ID en uw telefoonnummer uitsluitend ten behoeve van verificatie.

De gegevens worden opgeslagen totdat uw gebruikersaccount is verwijderd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) zin 1 b) AVG. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst. De overdracht naar de Verenigde Staten is gebaseerd op standaard contractuele clausules van de EU.

2.2 Verwerking van persoonsgegevens/doel van de verwerking bij gebruikmaking van onze software

a). Omada-controller

Als u onze software voor de 'Omada-controller' gebruikt, worden uw persoonsgegevens niet direct door ons verzameld.

We gebruiken de diensten van Twilio om uw gebruikersaccount te verifiëren via sms. Twilio verwerkt namens ons een gegenereerde service-ID en uw telefoonnummer uitsluitend ten behoeve van verificatie.

Als u de software koppelt met de TP-Link Cloud, wordt uw TP-Link ID verstrekt en verwerkt om te communiceren met de cloudservice.

De gegevens worden opgeslagen totdat deze handmatig door u worden verwijderd of uw gebruikersaccount is verwijderd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) zin 1 b) AVG. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst.

b). Pharos Control

Als u onze software voor 'Pharos Control' gebruikt, worden uw persoonsgegevens niet direct door ons verzameld.

We gebruiken de diensten van Google om uw e-mailadres te verifiëren. Google verwerkt uw e-mailadres namens ons en ten behoeve van verificatie.

De gegevens worden na de verificatie verwijderd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) zin 1 b) AVG. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst.

2.3 Verwerking van persoonsgegevens/doel van de verwerking bij gebruikmaking van onze apps 'Tether', 'Deco' of 'Omada

a). Algemeen

Als u onze apps 'Tether', 'Deco', 'Omada' of 'Filebank', gebruikt, worden uw persoonsgegevens niet direct door ons verzameld.

b). Google Analytics

We gebruiken Google Analytics voor het ontwerpen en het voortdurend verbeteren van de bovenstaande apps. Hiervoor worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt. De volgende gegevens worden op deze wijze gegenereerd op basis van uw gebruik van de apps:

gebruikte besturingssysteem,
IP-adres
TP-Link ID
MAC-adres
tijd van de serveraanvraag
Deze gegevens worden naar de server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruik van de apps te evalueren, rapporten op basis van de activiteiten van de app aan te maken en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de apps en het internet voor marketingonderzoek en om deze apps te ontwikkelen. Deze gegevens kunnen wanneer dit door de wet wordt vereist ook aan derden worden verstrekt of wanneer derden deze gegevens namens ons verwerken. In geen enkel geval wordt uw IP-adres samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd. Een toewijzing is niet langer mogelijk.

De verzamelde persoonsgegevens worden automatisch na veertien (14) maanden verwijderd.

U kunt het gebruik van Google Analytics op elk moment uitschakelen via de instellingen van de desbetreffende app.

Meer informatie aangaande gegevensbescherming met betrekking tot Google Analytics is te vinden in het helpgedeelte van Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

De verwerking is noodzakelijk voor bovenstaande doeleinden en om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen (artikel 6 (1) zin 1 f) AVG). Ons gerechtvaardigd belang is om de verkoop en gebruiksvriendelijkheid te verhogen.

c). IT-ondersteuning/feedback

Als u ondersteuning van IT-medewerkers verzoekt of de feedbackfunctie van de desbetreffende apps gebruikt, verwerken we gerelateerde persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres, TP-Link ID, naam, regio, product- en apparaatgegevens, gebruikersgegevens van de cloud (incl. profielfoto).

We gebruiken deze gegevens om gebruikers te registreren en om te communiceren met de cloudservice.

De gegevens worden opgeslagen totdat uw gebruikersaccount is verwijderd of uw aanvraag is verwerkt, afhankelijk van hetgeen het eerst gebeurt.

We kunnen uw aanvraag naar de verantwoordelijke nationale bedrijven versturen om uw aanvraag namens ons te verwerken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) zin 1 b) AVG. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst.

3. HOE WE PERSOONLIJKE EN NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN VERWERKEN

Een verwerking vindt vaak plaats op basis van uw toestemming. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken.

Zolang u gebruik maakt van de Producten/Diensten kunnen we persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens van onze gebruikers verzamelen en we zullen deze gegevens als volgt gebruiken met betrekking tot de Producten/Diensten.

We verzamelen gegevens die u direct en via onze websites en andere technische systemen verstrekt. Dit omvat bijvoorbeeld:

Gegevens (zoals uw naam, gebruikersnaam en e-mailadres, leveringsadres, telefoonnummer) die worden verstrekt via de registratie;
Gegevens die betrekking hebben op een toepassing voor aanmelden (bijv. aanmeld- en wachtwoordgegevens);
Communicatie die u hebt verstuurd (bijv. via een telefoongesprek, e-mail, chatsystemen, sociale media of forums);
Apparaatgegevens (bijv. apparaat-ID, MAC-adres);
Deze gegevens worden als volgt gebruikt:

om u te identificeren bij het aanmelden;
om u de Diensten en informatie te bieden die u verzoekt;
om uw TP-Link-account te beheren;
om met u te communiceren via e-mail, telefoon of per brief;


3.1 Om onze Producten of Diensten aan te bieden en contact met u op te nemen

Wij gebruiken persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens om: de basisfuncties van de Producten/Diensten te bieden; de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren; bepaalde functies die u wilt gebruiken ter beschikking te stellen; live chatsupport, technische support en telefonische support te bieden; u in staat te stellen om uw accountgegevens aan te maken, te wijzigen en weer te geven; kredietcontroles uit te voeren, te voldoen aan juridische, wettelijke en bestuurlijke verplichtingen en goede praktijken; handhaving van het bedrijfsbeleid; voor operationele redenen, zoals het registreren van transacties, trainingen en kwaliteitscontrole; de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie te waarborgen; onrechtmatige toegang tot en wijzigingen aan systemen te voorkomen; koopgedrag te analyseren en diensten te verbeteren; en u in staat te stellen de Producten/Diensten aan te passen, te beoordelen en een review te schrijven. We kunnen de gegevens die u hebt verstrekt gebruiken om contact met u op te nemen, zoals het e-mailadres dat u gebruikt om u te registreren en in te loggen op uw account. We kunnen contact met u opnemen om te reageren op uw verzoeken en om u informatie over uw account te verstrekken. We kunnen ook persoonsgegevens gebruiken om claims te verwerken die we hebben ontvangen met betrekking tot de Producten/Diensten.

3.2 Om onze Producten/Diensten te verkopen en te verbeteren en voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen

Het profiel dat u op onze website aanmaakt helpt ons om uw interactie met onze Producten/Diensten te verbeteren. Met deze gegevens kunnen we de Producten/Diensten persoonlijker maken; analyseren hoe u de Producten/Diensten gebruikt; en u informeren over aanbiedingen, speciale evenementen, gebruikersonderzoeken en andere vormen van marketing wanneer uw toestemming op grond van de geldende wetgeving is vereist. In bepaalde gevallen, zoals hieronder gedefinieerd, delen we sommige persoonsgegevens voor deze doeleinden met derden.

Gegevens kunnen op onze kantoren en die van onze groepsmaatschappijen, dienstaanbieders, kredietinformatiebureaus, vertegenwoordigers en zaakwaarnemers zoals hierboven beschreven worden bewaard. Gegevens kunnen internationaal overgedragen worden aan China, de Verenigde Staten en andere landen voor bovengenoemde redenen. We hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om te waarborgen dat de gegevens die we bewaren voldoende worden beschermd, met inbegrip van maatregelen die worden genoemd in ons beleid voor informatiebeveiliging en gegevensbescherming, die op verzoek verkrijgbaar zijn. Internationale gegevensoverdrachten buiten de Europese Economische Ruimte worden beveiligd door modelcontractbepalingen. In het geval van overdrachten naar de Verenigde Staten wordt het EU-VS-privacyschild toegepast.

Raadpleeg hieronder het artikel Uw keuzes voor meer informatie over hoe u zich voor bepaalde communicatievormen kunt afmelden.

Uw gegevens kunnen op ons cloudplatform worden opgeslagen om gebruik te kunnen maken van onze Producten/Diensten. We kunnen uw IP-adres en MAC-adres traceren om ons cloudplatform efficiënter te laten werken en u gepersonaliseerde Producten/Diensten te bieden.

3.3 Te voldoen aan geldende wetgeving en ons beleid

We gebruiken persoonsgegevens om te voldoen aan geldende wetgeving en ons beleid; een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; fraude, strafrechtelijke aansprakelijkheid en andere vormen van aansprakelijkheid te identificeren en te voorkomen; en problemen op het gebied van naleving te monitoren en te rapporteren.

4. UW GEGEVENS DELEN

4.1 Binnen onze Groep

We kunnen de gegevens die we over u verzamelen delen binnen onze Groep, met inbegrip van onze gelieerde ondernemingen en dochtermaatschappijen.

4.2 Andere entiteiten die u toestemming hebt gegeven

Sommige diensten van derden die u integreert met de Diensten kunnen persoonsgegevens van uw account ontvangen. U geeft ons toestemming om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden wanneer u hun diensten met onze Diensten integreert. Gegevens die dergelijke diensten van derden ontvangen, zijn onderhevig aan hun voorwaarden en beleid.

4.3 Dienstverleners en andere derden

Uw persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens kunnen aan onze partners worden verstrekt voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd zodat u via deze gegevens niet persoonlijk identificeerbaar bent. Ook kunnen we de geanonimiseerde gegevens verzamelen en aan onze partners verstrekken zodat zij kunnen bepalen en begrijpen hoe mensen onze Diensten gebruiken. We zullen verzamelde gegevens niet aan een partner verstrekken op een wijze waarbij u persoonlijk identificeerbaar bent, met uitzondering van de wijze die hieronder staat beschreven.

We kunnen derden en personen vragen om diensten namens ons uit te voeren (bijv., zonder beperking, onderhoudsdiensten voor software, technologieën voor advertenties, aanbieders van e-maildiensten, koeriersdiensten, databasebeheer, webanalyses en andere diensten). Deze derden kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Indien ze toegang krijgen tot uw persoonsgegevens dan is dit uitsluitend op een wijze waarbij ze deze taken namens ons kunnen uitvoeren en wij geven ze geen toestemming om uw persoonsgegevens op andere wijze te gebruiken of te verstrekken, behalve in de mate waarin dit door de wet wordt vereist.

4.4 Wijziging van zeggenschap

TP-Link kan besluiten bedrijfsmiddelen te kopen of te verkopen. Bij het kopen of verkopen van bedrijfsmiddelen zijn klantgegevens een van de middelen die worden overgedragen. Persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens kunnen ook aan derden worden overgedragen of door derden worden verkregen indien TP-Link wordt overgenomen, failliet gaat of er sprake is van wijziging van zeggenschap.

4.5 Juridische- en handhavingsmaatregelen

Wij wijzen u erop dat we gegevens die u aan ons hebt verstrekt openbaar maken indien wij er vast van overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is om (a) de wet na te leven of de rechtsgang in acht te nemen, of (ii) de rechten of het eigendom van TP-Link of derden te beschermen en te verdedigen. In ieder geval zullen we gegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met de geldende voorschriften.

5. BEVEILIGING

We hebben maatregelen getroffen, waaronder versleuteling en SSL-technologie, die ontwikkeld zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking.

De privacy en beveiliging van uw account worden beschermd door uw wachtwoord. Om onbevoegde toegang tot uw account en persoonsgegevens te voorkomen moet u een sterk wachtwoord kiezen en het beschermen door de toegang tot uw computer, apparaat, browser of app te beperken en u af te melden na gebruik van uw account. Als u een dienst van derden gebruikt om in te loggen op uw account, dan moet u dat account ook beveiligen.

We streven ernaar om de privacy van uw account en persoonsgegevens in onze archieven te beschermen, maar we kunnen niet garanderen dat dit volledig veilig is. De beveiliging van uw persoonsgegevens kan te allen tijde geschaad worden door onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik, hardwarefouten, softwarefouten en andere factoren.

6. UW RECHTEN

U hebt het recht om het volgende te verzoeken: toegang tot uw gegevens, gegevensoverdraagbaarheid, wissing van uw gegevens, rectificatie van eventuele fouten, beperkingen van de verwerking en u kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken.

We verwerken uw gegevens niet op een andere wijze dan in dit Privacybeleid staat beschreven.

Als u niet tevreden bent over hoe uw klacht door ons wordt afgehandeld, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office.

TP-Link geeft u de mogelijkheid om te kiezen hoe u informatie wilt ontvangen die betrekking heeft op onze Producten en Diensten. U kunt ook contact met ons opnemen om uw privacyvoorkeuren te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld instellen hoe en wanneer u meldingen van ons wilt ontvangen door de instructies op te volgen (bijv. door onderaan e-mailmeldingen op 'afmelden' te klikken). U kunt zich niet afmelden voor e-mails van beheer voor uw geregistreerde account (bijv. e-mails over uw transacties, beleidswijzigingen, wachtwoord vergeten en bevestigingsmails).

Via de eenvoudige bediening op de pagina 'Privacyinstellingen' in de apps en via het webmanagement kunt u verschillende methoden van gegevensverzameling in- of uitschakelen, zoals TP-Link Cloud-diensten en gebruiksstatistieken in de Tether app (klik hier voor meer informatie). Houd er rekening mee dat sommige functies niet werken wanneer bepaalde privacyinstellingen zijn uitgeschakeld en bepaalde gegevens (zoals de koppeling tussen uw TP-Link Cloud-account en uw Tether-account) worden ook opgeslagen wanneer alle privacyinstellingen zijn uitgeschakeld.

We gebruiken sessie- en permanente traceringstechnologieën. Traceringstechnologieën (bijv. cookies) kunnen permanent zijn (d.w.z. ze blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze verwijdert) of tijdelijk (d.w.z. ze worden verwijderd zodra u uw browser afsluit). U kunt er altijd voor kiezen om traceringstechnologieën te weigeren indien uw browser dit toestaat, maar het is mogelijk dat de Producten/Diensten hierdoor niet meer goed werken. Raadpleeg het onderdeel Help van uw browser, browserextensies of geïnstalleerde apps voor instructies over het blokkeren, verwijderen of uitschakelen van traceringstechnologieën zoals cookies.

U kunt traceringstechnologieën/cookies van onze externe dienstaanbieders tegenkomen, zoals Google Analytics, die we toestemming hebben gegeven om ons te helpen bij verschillende aspecten van onze werkzaamheden en Producten/Diensten.

Op bepaalde pagina's van de website kunt u traceringstechnologieën tegenkomen van derden waarover wij geen controle hebben.

Voor meer informatie over HTTP-cookies en hoe u ze kunt uitschakelen, kunt u de informatie raadplegen op www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

7. TOEGANG TOT, CONTROLE EN WIJZIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Met behulp van de Producten/Diensten hebt u toegang tot de persoonsgegevens die u hebt verstrekt en kunt u deze bewerken of verwijderen. Tot welke gegevens u toegang hebt via de Producten/Diensten kan veranderen wanneer de Producten/Diensten worden gewijzigd. Wanneer u uw gegevens aanpast of uw account verwijdert, bewaren we niet langer dan nodig in ons archief een kopie van de originele gegevens voor de doelen die in dit Beleid staan vermeld en is toegestaan op grond van de geldende wetgeving. Daarnaast kunnen we geanonimiseerde of verzamelde gegevens gebruiken die van uw persoonsgegevens afkomstig zijn nadat u ze hebt bijgewerkt of verwijderd. We zullen dit niet doen op een wijze waardoor u persoonlijk identificeerbaar bent.

8. PRIVACY VAN KINDEREN

De Producten/Diensten zijn gericht op een algemeen publiek en zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust via onze website of online diensten persoonsgegevens van gebruikers uit deze leeftijdsgroep. We garanderen niet dat onze websites geschikt zijn voor kinderen. Als u vermoed dat uw kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via het e-mailadres dat in artikel 12 staat vermeld.

9. BEWAARTERMIJNEN

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met het bewaarbeleid van TP-Link, dat op verzoek verkrijgbaar is. Over het algemeen worden uw gegevens bewaard gedurende de looptijd van het contract.

10. DIRECT MARKETING

Gegevens die betrekking op u hebben worden gebruikt om u per brief, e-mail of andere elektronische middelen op de hoogte te stellen over onze diensten en die van groepsmaatschappijen en externe zakenpartners, met name [identificeren/specificeren] waarvan wij denken dat u erin geïnteresseerd bent. U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden ten alle tijde intrekken door contact met ons op te nemen via gdpr@tp-link.com

11. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Indien u nog vragen hebt die in dit Beleid niet werden beantwoord of u informatie verzoekt over een bepaald onderwerp, neem dan contact met ons op. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via gdpr@tp-link.com